Yrittäjien asemaa on vahvistettava

  Blogi

Yrittäjien asemaa on vahvistettava:

Poistamalla kuntayhtiöt markkinoilta

Tällä hetkellä kunnat voivat itse päättää, mitä tehtäviä ne ottavat hoitaakseen lakisääteisten tehtävien lisäksi. Kuntien toimialaa pitää rajata ja julkisessa omistuksessa toimivien kuntayhtiöiden mahdollisuuksia toimia markkinoilla pitää pienentää. Esimerkiksi ruokapalvelut, kiinteistöhuolto ja taloushallinnon palvelut ovat toimialoja, joissa kuntayhtiöt vääristävät kilpailua. Yksityisten yritysten kilpailua ja toimintaa markkinoilla ei saa vaikeuttaa vaan kilpailuasetelman tulee olla tasapuolinen. Tästä syystä kaikki kuntien hankinnat pitäisi myös tehdä kilpailutuksen kautta.

Lisäämällä palvelusetelin käyttöä

Toimin itse palveluseteliyrittäjänä ja tuotan lasten varhaiskasvatuspalvelua. Palvelusetelit tarjoavat ihmisille mahdollisuuden valita omaan elämäntilanteeseensa sopivin palveluntarjoaja ja ne sopivat hyvin esimerkiksi juuri varhaiskasvatuspalveluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin. Palvelusetelit mahdollistavat pienten yrityksien pääsemisen julkisten palveluiden tuottajaksi nykyistä paremmin ja ns. monituottajamallin laajentumisen.

Ottamalla käyttöön ”yrityskaista” maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa

Tällä hetkellä lupapalvelut takkuavat ja viranomaisten päätösten käsittelyajat ovat liian pitkiä ja kaavaprosessit ovat hitaita. Tämä vaikeuttaa yritysten investointipäätöksiä. Jotta yritykset voivat ennakoida omaa toimintaansa paremmin olisi hyvä jos lailla säädettäisiin määräaika lupa-asioiden käsittelylle, kaavoituksessa vähennettäisiin tasoja ja liian yksityiskohtaisista rakennusmääräyksistä luovutaan.

Säätämällä valituksien käsittelylle enimmäisaika

Investointeja vaikeuttavat myös pitkät ja venyvät valitusprosessit. Valituksille ja niiden käsittelylle pitää säätää enimmäisaika. Helpottamalla ja sujuvoittamalla lupapalveluita edistämme myös vastuullisen markkinatalouden toteutumista kun vihreää siirtymää tukevat investoinnit saadaan nopeammin toteutukseen.

Katja Isomöttönen

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.