Varhaiskasvatustyö – eniten ajoissa

  Blogi

Alle kouluikäisten varhaiskasvatuksessa tärkeintä on turvallinen arki. Se syntyy pienistä asioista. Päivien kiireettömyydestä, tutuista aikuisista, ennakoitavasta päivärytmistä, hyvästä ruuasta, riittävästä levosta ja lempeästä kosketuksesta. Laadukas varhaiskasvatus on lisäksi pedagogista ja huomioi lapsen sekä yksilönä että osana ryhmää. Mitä pienempi lapsi sitä tärkeämpää on pieni ryhmäkoko.

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan kivijalkaa tulevaisuuden aikuisuudelle. Hyvälle mielenterveydelle ja itsetunnolle. Oppimaan oppimiselle. Erilaisuuden ymmärtämiselle. Kestävälle kehitykselle. Oikeudenmukaiselle ajattelulle. Koko hyvinvointiyhteiskunnalle.

Joten. Lisätään varhaiskasvatukseen resursseja. Ohjataan alle kolmevuotiaat lapset perhepäivähoitoon. Parannetaan päiväkotien työoloja ja lisätään henkilöstön täydennyskoulutusta. Pienennetään ryhmäkokoja ja tehdään kaksivuotisesta esikoulusta velvoittava.

Lapsella on vain yksi lapsuus. Sen pitää kestää niin kauan kuin mahdollista. Meidän aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että jokalapsenoikeus turvalliseen arkeen ja suunnitelmalliseen varhaiskasvatukseen toteutuu.

Nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisystä puhutaan paljon.
Mikään muu ei ole enemmän ajoissa ongelmien ennaltaehkäisyssä kuin varhaiskasvatustyö.

Katja Isomöttönen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.