Suomen rooli Euroopan Unionissa

  Blogi

Euroopan Unioni on Suomen talouden ja kauppapolitiikan kannalta erittäin tärkeä. Olemme pieni vientivetoinen valtio ja yli puolet viennistämme suuntautuu EU:n alueelle. Suomen elinvoima ja kasvu on tiiviisti sidoksissa siihen miten Eurooppa menestyy. Meidän on edistettävä sellaista EU politiikkaa, joka parantaa kilpailukykyä ja tekee sisämarkkinasta entistä vahvemman.

Suomen tulee aktiivisesti tuoda esille omia vahvuuksiaan ja pitää huolta siitä, että ne ovat mukana EU:n ratkaisuissa. Esimerkiksi ilmastopolitiikka ja biotalous ovat vahvaa osaamisaluettamme ja meiltä löytyy paljon uusiutuvia luonnonvaroja. Pystymme tarjoamaan vaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja hiilineutraalin Euroopan toteuttamiseen.

Yli puolet Suomen lainsäädännöstä ja jopa 70 prosenttia yrityksiin vaikuttavasta lainsäädännöstä päätetään EU-tasolla. Ei ole yhdentekevää millainen rooli Suomella on osana Euroopan Unionin päätöksentekoa. Eduskunnan tulee linjata Suomen kannalta strategisesti tärkeät hankkeet ja vaikuttaa niihin nykyistä aikaisemmin. Jos muodostamme Suomen kannan vasta kun komissio on saanut esityksensä valmiiksi niin olemme myöhässä. Ratkaisut pitää esittää valmisteluvaiheessa.

Katja Isomöttönen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.