Nyt on oikea aika varmistaa Vaajakosken ohitustien rahoitus

  Blogi

Nelostie on yksi Suomen pääväylä, jonka parannukseen on sitouduttu vuoteen 2030 mennessä. Kriittisimpiä kohtia tiestössä on väli Kanavuori-Jyväskylä. Vaajakosken kohta on kaikissa valtakunnallisissa tarkasteluissa yksi pahimmista pullonkauloista.

Säännölliset ruuhkat Kanavuoren ja Vaajakosken välillä aiheuttavat merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja muulle aikataulujen mukaisesti ajettavalle liikenteelle. Paikalliset asukkaat kärsivät myös huomattavasti lähes päivittäisistä liikenteen sujuvuusongelmista.

Liikenteellisten ongelmien lisäksi nykyinen ruuhkautuva valtatie aiheuttaa meluhaittaa alueen asukkaille ja virkistyskäytölle. Lisäksi se heikentää myös merkittävästi maankäytön kehittämismahdollisuuksia.

Tien herkkä ruuhkautuminen esimerkiksi onnettomuustilanteessa on iso riski pelastustoimien kannalta ja aiheuttaa lisävaaraa tienkäyttäjille ja pelastushenkilöstölle. Lyhin kiertomahdollisuus pidentää ajomatkoja yli 40 km ja on valtatiehen verrattuna heikkotasoinen seututiereitti.

Ohitustien rakentaminen Vaajakosken kohdalle on nelostien liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä Keski-Suomen elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeää. Väyläviraston arvionkin mukaan hanke parantaa sekä valtakunnallisia että maakunnallisia liikenneyhteyksiä ja parantaa merkittävästi seudun saavutettavuutta ja elinvoiman kasvua.

Väylävirasto on kirjannut Valtatie 4:n Vaajakosken ohituksen investointiohjelmaan vuosille 2023-2030. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan vielä eduskunnan päätös rahoituksesta.

Nyt on oikea aika varmistaa Vaajakosken ohitustien rahoitus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.