Miten yritysten kilpailuetua voi edistää Suomen siirtyessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa?

  Blogi

Suomi on asettanut itselleen tavoitteen olla hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä kun EU:n tavoite on vuosi 2050.  Koska tavoitteemme hiilineutraalisuudelle on tiukempi kuin koko Euroopan tavoite niin suomalaisten yritysten on mahdollista saada kilpailuetua ja hyötyä edelläkävijyydestä. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että päästövähennysten keinot ovat koko EU.n tasolla samat eikä käy niin, että meillä on Suomessa omia päällekkäisiä toimia. Näin pystymme säilyttämään suomalaisten yritysten kilpailukyvyn.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät erilaiset sääntelyt ja rajoitteet. Meidän on huolehdittava siitä, ettei kestävän kehityksen tielle rakenneta turhia esteitä liian rajaavalla lainsäädännöllä tai sääntelyllä. Vanhaa ylläpitävät yritystuet pitää purkaa ja kohdentaa ne uusien vastuullisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Yritysten kestävien ratkaisujen ja innovaatioiden tukeminen tarjoaa niille uusia markkinoita, vientimahdollisuuksia ja kilpailuetua.

Tällä hetkellä kotimaiset palvelut ja tuotteet ovat epäreilussa asemassa verrattuna EU:n ulkopuolelta tapahtuvaan tuontiin. Päästöverojen määrääminen EU:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille muuttaa tilannetta reilummaksi. Joten otetaan käyttöön hiilitullimaksu.

Päästöjen lähteestä riippumatta on verotuksen oltava tasapuolinen ja yhtäläinen. Vastuullisista ratkaisuista ja vihreän siirtymän valinnoista ja investoinneista pitää olla yritykselle hyötyä veronkevennyksinä. Tehdään ilmastopäästöjen verotuksesta oikeudenmukainen.

Yrityksille tulee myös mahdollistaa vastuullinen kotimaisen energian käyttö. Joten lisätään aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa sekä varmistetaan kotimaisen ydinenergian saatavuus.

Yritysten oma ilmastostrategia

Ilmastonmuutoksen myötä tuotanto- ja kulutustottumukset muuttuvat ja vastuullisuus on nouseva trendi. Markkinat jo ohjaavat yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Yritysten ympäristöstrategian laatiminen on avainasemassa kilpailuedun saavuttamisessa. Tulevaisuuteen suuntautuvalla, sidosryhmien kanssa yhdessä laaditulla ympäristöstrategialla on mahdollista erottautua muista ja luoda vastuullinen positiivinen imago yritykselle. Se vaikuttaa maineeseen ja sitä myöden sekä kannattavuuteen että työntekijöiden sitoutumiseen. Nämä kaikki yhdessä vahvistavat yrityksen kilpailuetua.

Katja Isomöttönen
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmän pj
eduskuntavaaliehdokas

Jyväskylä

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.