Esteettömästä ja ekologisesta luonto- ja kulttuurimatkailusta kilpailuvaltti Keski-Suomeen

  Blogi

Matkailu on kasvava toimiala ja Keski-Suomen on oltava kasvun kärjessä mukana.  Maakuntamme vahvuuksia ovat kaunis, puhdas luonto ja vesistöt. Keski-Suomen vahvuus on myös keskeinen sijainti, kohtuulliset välimatkat ja saavutettavuus. Meillä on myös upeita kulttuurikohteita ja tapahtumia, jotka kiinnostavat sekä kotimaan matkailijoita että ulkomailta tulevia turisteja.

Samalla kun Suomen imagoa luonto- ja kulttuurimatkailukohteena on vahvistettu on turistien määrä kasvanut. Myös Keski-Suomessa. Keski-Suomea tulee jatkossakin markkinoida vahvasti luonto- ja kulttuuripainotteisesti.

Matkailun nouseva trendi on hiljaisuuden ja rauhallisuuden haku sekä luonnonläheisyys. Tässä me olemme Keski-Suomessa vahvoja. Ekologisuus ja esteettömyys ovat avainsanoja matkailun kehittämisessä. Näistä molemmista me voimme Keski-Suomessa tehdä oman vahvuutemme ja tätä työtä on jo tehtykin.

Esteettömälle matkailulle on kova kysyntä ja sen määrä kasvaa maailmalla kovaa vauhtia. Euroopan väestöstä melkein 30 prosenttia kuuluu esteettömän matkailun piiriin. Luvussa ovat mukana liikunta- ja aistirajoitteisten lisäksi kasvava seniorimatkailijoiden määrä sekä lapsiperheet, joissa on pieniä lapsia. Esteettömyys on kilpailuetu, josta Keski-Suomen on otettava kaikki irti. Jotta Keski-Suomi on kaikkien saavutettavissa on matkailukohteiden ympäristöratkaisuissa ja palveluissa otettava huomioon erityiskohderyhmät jo suunnitteluvaiheessa. Tästä hyvänä esimerkkinä Jyväskylässä on Haukanniemen esteetön luontopolku https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/luontoretkeily/luontopolut/haukanniemi

Esteettömyys rakenteissa ja asenteissa on yhdenvertaisuutta. Matkailussa niistä voi ja kannattaa tehdä kilpailuvaltit Keski-Suomessa.

Lisääntyvä matkailijoiden määrä asettaa luonnon ja kulttuuriympäristöjen kestävyyden koetukselle. Kestävän ja ekologisen matkailun kehittämiseksi tarjoaa Visit Finland yrityksille maksuttoman Sustainable Travel Finland -ohjelman. Se tarjoaa matkailutoimijoille kestävän matkailun työkalupakin, joka helpottaa ekologisten toimenpiteiden ja valintojen omaksumista yrityksen arkeen.

Ekologisuutta tulee painottaa myös Keski-Suomen matkailun kehittämisessä. Kannattava liiketoiminta, matkailun tasapainoinen kasvu ja toimialojen kestävä rinnakkaiselo luontoa tai kulttuuriympäristöä vahingoittamatta eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä.

Katja Isomöttönen

 

Katja Isomöttönen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.