Arvokas ja hyvä vanhuus kaikille

  Blogi

Suomi harmaantuu ja tarvitsemme yhä monipuolisempia vanhuspalveluita ja joustavuutta palveluihin. Hoivapalveluiden kehittäminen siten, että vanhuksille tarjotaan riittävästi oikeanlaista apua on olennaista sekä palveluasumisessa, hoivakodeissa että kotipalvelussa.

Mahdollistetaan omassa kodissa asuminen huolehtimalla kotisairaanhoidon saatavuudesta ja etäpalveluiden helppokäyttöisyydestä. Huolehditaan hoivapalveluiden oikea-aikaisuudesta ja esteettömyydestä. Luodaan yhteisöasumiseen erilaisia vaihtoehtoja. Turvataan Kela-korvausjärjestelmä ja muutetaan eläkejärjestelmä kannustavammaksi.

Panostetaan myös omaishoitajien jaksamiseen
Tällä hetkellä noin 350 000 suomalaista toimii viikottain oman omaisensa pääasiallisena apuna. Vain noin 45 000 on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa ja saa omaishoidon tukea.

Valitettavasti kaikki läheistään hoitavat eivät pääse tekemään omaishoitosopimusta eivätkä näin ollen ole tuen piirissä. Omaishoidon tuen tasoa, omaishoitajien asemaa ja jaksamista tulee parantaa huomattavasti.

Seniorit ovat rakentaneet perustan hyvinvoivalle ja turvalliselle Suomelle. Kyse on äideistämme, isistämme, mummoistamme ja vaareistamme, jotka ovat meille rakkaita ja joista on meidän vuoromme pitää huolta. Meidän oikeutemme ja velvollisuutemme on varmistaa arvokas ja hyvä vanhuus kaikille.

Katja Isomöttönen
kahden seniorin tytär ja kahden miniä

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.