Blogi

Julkaistu

Kouluihin lisää kuria?

Viimeaikaisessa keskustelussa on nostettu esiin kurin palauttaminen kouluihin. Kuri sanana viittaa ankaraan ohjaamiseen tai vastahyökkäykseen, jossa ei ole sijaa kuulluksi ja nähdyksi tulemiselle. Kurin sijaan on hedelmällisempää puhua työrauhasta, jolloin puhutaan myös turvallisuudesta. Onko [...]

Julkaistu

Suomen rooli Euroopan Unionissa

Euroopan Unioni on Suomen talouden ja kauppapolitiikan kannalta erittäin tärkeä. Olemme pieni vientivetoinen valtio ja yli puolet viennistämme suuntautuu EU:n alueelle. Suomen elinvoima ja kasvu on tiiviisti sidoksissa siihen miten Eurooppa menestyy. Meidän on edistettävä sellaista EU [...]

Julkaistu

Vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia

Suomessa toimii yli satatuhatta rekisteröitynyttä yhdistystä. Valtaosa suomalaisista on vähintään yhden yhdistyksen jäsen ja lähes puolet suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Järjestöt tarjoavat mahdollisuuden tehdä hyvää ja vaikuttaa asioihin. Järjestöjen toimintakenttä on laaja. Olen itse [...]

Julkaistu

Älytöntä

Lapsen mielenkiinto kiinnittyy liikenteessä todella helposti jonnekin aivan muualle kuin liikenteen tarkkailuun. Hassun näköisiin lumikökkäreisiin, kaverin kanssa jutteluun tai vaikka maassa pilkottavaan roskaan. Huolestuttavaa on se, että lasten mielenkiinnon vie liikenteestä ja tiellä [...]

Julkaistu

Arvokas ja hyvä vanhuus kaikille

Suomi harmaantuu ja tarvitsemme yhä monipuolisempia vanhuspalveluita ja joustavuutta palveluihin. Hoivapalveluiden kehittäminen siten, että vanhuksille tarjotaan riittävästi oikeanlaista apua on olennaista sekä palveluasumisessa, hoivakodeissa että kotipalvelussa. Mahdollistetaan omassa kodissa [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.